KARDİYOLOJİ

Alanında Uzman Kişiler ile Kaliteli ve Konforlu Bir Ortamda Hizmet Sağlıyoruz…

KARDİYOLOJİ NEDİR

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahale eden bölümdür. Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirürjinin sözlük anlamı “sinir sistemi yaralarını iyi eden”dir. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır.

kardiloji2
kardiloji3

KARDİYOLOJİ HANGİ  HASTALIKLARLA İLGİLENİR ?

Kalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır. Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur. Kardiyoloji kalp yetmezliği başta olmak üzere;

Hipertansiyon,İskemik kalp hastalıkları,Aterosklerotik koroner arter hastalığı, Akut koroner sendromu, Anjina pektoris, Trisküspit stenozu,Aort yetmezliği, Aort darlığı, Mitral kapak yetmezliği, Mitral kapak darlığı, Miyokart infarktüsü, Endokart hastalıkları, Pulmoner yetmezlik, Pulmoner stenoz, Kardiyomiyopati, Akut miyokardit, Perikardiyal efüzyon, Perikard tamponadı, Kardiyak tümörler
, Primer tümörler, Periferik arter hastalıkları, Kardiyak arrest, Wolf Parkinson White Sendromu, Kardiyak aritmiler, Atriyal miksoma

Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenir.